Algemene voorwaarden

Ondergetekende gaat akkoord met, en verklaart,

a. akkoord te gaan met het examentarief;
b. er kennis van heeft genomen dat de aanvraag alléén in behandeling wordt genomen indien dit
inschrijfformulier 2 weken voor het examen in het bezit is van N-E-N
c. bij annulering of afzegging tot 2 weken voor het examen, bent u ons \ 30,– administratiekosten
verschuldigd.
d. er kennis van heeft genomen, bij niet verschijnen op het examen of annulering/afzegging binnen 2 weken voor het examen, bent u de volledige kosten voor het examen aan ons verschuldigd.
e. dat indien het verschuldigde examengeld 1 week voor aanvang van de examens niet op onderstaande rekening is gestort, u niet toegelaten wordt tot het examen
f. er kennis van heeft genomen dat, uw “verklaring” (geslaagd) en aanvraagformulieren pas naar u worden verstuurd, na schriftelijke toestemming van Agentschap Telecom.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Wij gebruiken dit “Examen inschrijfformulier” voor de inschrijving van het examen op de daarvoor aangegeven datum. Uw persoonlijke gegevens zullen worden doorgegeven aan AT voor het laten registreren als examenkandidaten voor het examen op de door u aangegeven datum. Na het examen geven wij aan AT de resultaten van het examen door. Dit “Examen inschrijfformulier” met uw persoonlijke gegevens wordt na het examen vernietigd (schriftelijk en digitaal).
Uw gemaakte examens (schriftelijk) moeten wij van Agentschap Telecom (AT) 5 jaar lang archiveren. Na 5 jaar worden de examens vernietigd.

Ondergetekende verplicht zich om minimaal een week voor aanvang van de examens, het examenbedrag op NL41 RABO 0158 5268 05 t.n.v. St. Nautische Examens Nederland (NEN) te hebben gestort.